ТОВ “ЕНЕР ДЖИ”

є ліцензійним постачальником електроенергії з вільним тарифом. Постачальник з вільним тарифом може в індивідуальному порядку встановлювати ціну і умови поставки електроенергії. ТОВ “ЕНЕР ДЖИ” набуває електроенергію безпосередньо у ДП «Енергоринок» у відповідності з договором. Транспортування електричної енергії до споживача здійснюється мережами оператора Системи розподілу (Обленерго).  
Далi

Споживачу

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

СПОЖИВАЧА 

 1. Права та обов’язки споживача згідно ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії». 

Споживач має право: 

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку; 

2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;

3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;

4) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії; 

5) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу; 

6) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

7) подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги; 

8) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів; 

9) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу; 

10) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку; 

11) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів. 


Споживач зобов’язаний: 

1) сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів; 

2) надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії; 

3) дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів; 

4) врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу 


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА 

ТА УЧАСНИКІВ РИНКУ 

З 1 липня 2019 року вся Українська електроенергетика буде переведена на європейську модель роботи в повному обсязі. Але перехідний період вже почався і наше завдання розібратися в механізмах роботи цієї нової моделі.

 У квітні 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про ринок електричної енергії” Документ вводить новий підхід до виробництва, розподілу та постачання електричної енергії. Це пов’язано з підписанням Україною євроінтеграційних зобов’язань, включаючи, так званий «третій енергопакет». 

Третій енергопакет – це пакет нормативних правових актів, які регулюють газову та електроенергетичну сферу Європейського Союзу. Основними завданнями третього енергопакету є: 

  • посилення незалежності національних регулюючих органів (в Україні – це НКРЕКП); 
  • підвищення прав споживачів; 
  • підвищення прозорості діяльності всіх учасників ринку електроенергії 
Для досягнення цих цілей передбачений комплекс заходів спрямованих на структурне реформування природно-монопольних підприємств (в нашому випадку -таких, як обленерго). Необхідно відокремити монопольну складову – транспортування електроенергії від конкурентних видів діяльності – її продажу (поставки). 

Розглянемо ближче Закон “Про ринок електричної енергії”, а також інші підзаконні акти з точки зору споживача електричної енергії. На виконання цього Закону, НКРЕКП України прийняла і затвердила шість основних документів, які в подальшому будуть регулювати весь ринок електричної енергії: 

Правила ринку визначають порядок реєстрації учасників ринку, порядок і вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами про регулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку і ринку допоміжних послуг, а також положення стосуються функціонування ринку при виникненні надзвичайних ситуацій в ОЕС України. Також, Правила ринку регулюють дії двосторонніх договорів. Цей документ більше стосується виробників, транспортувальників і постачальників електричної енергії. 

Правила роздрібного ринку електричної енергії – це найближчий до споживача документ, свого роду заміна Правил користування електричної енергії, які з 11 червня 2018 року втратили чинність. 

Правила роздрібного ринку електричної енергії регулюють взаємовідносини між споживачами, постачальниками і операторами систем розподілу. Крім того, Правила містять типові договори про надання послуг з розподілу електроенергії, постачання електроенергії, постачання електроенергії постачальником універсальних послуг, постачання електроенергії постачальником «останньої надії», на надання послуг компенсації реактивної електроенергії і договір на спільне використання мереж. 

Правила ринку «На добу наперед» і внутрішньодобового ринку визначають взаємовідносини між учасниками ринку «На добу наперед» та внутрішньодобового ринку і оператором ринку, а також визначають порядок реєстрації учасників та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електроенергії. Цей документ регулює відносини виробників і постачальників електричної енергії. 

Кодекс системи передачі регулює взаємовідносини Оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») і користувачів системи передачі (виробники електроенергії, обленерго і споживачі), щодо планування, розвитку і експлуатації систем передачі в складі Об’єднаної Енергетичної Системи України. Кодекс розподіляє повноваження і відповідальність між Оператором системи передачі, операторами систем розподілу, виробниками і споживачами. Кодекс визначає умови і порядок приєднання до системи передачі і технічні вимоги до електроустановок об’єктів електроенергетики. Визначає диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Об’єднаної Енергетичної Системою України. 

Кодекс системи розподілу визначає вимоги і правила, які регулюють взаємовідносини Оператора Системи Розподілу (Обленерго) і споживача. Цей Кодекс також визначає вимоги і правила щодо приєднання нових споживачів до мереж. Кодекс містить типові договори про стандартні приєднання до електричних мереж розподілу, про нестандартні приєднання, типову форму заявки на приєднання і технічні умови стандартного приєднання. 

Кодекс комерційного обліку електричної енергії визначає принципи організації комерційного обліку електроенергії, процеси і процедури для забезпечення формування даних обсягів виробленої, переданої, розподіленої і спожитої електроенергії, а також обсягів імпорту та експорту електроенергії. Кодекс передбачає створення незалежних структур для надання послуг комерційному обліку для досягнення рівних прав усіх учасників ринку. 

Тепер спробуємо розібратися, як все це буде працювати. 

Генеруючі компанії – виробники електроенергії, продаватимуть свою продукцію на конкурентній основі за допомогою прямих двосторонніх договорів з постачальниками або ж через біржову торгівлю на ринках «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. 

Постачальники укладають договір з Оператором системи передачі (НЕК «Укренерго») для транспортування купленої електроенергії магістральними високовольтними мережами. 

Далі, в роботу вступає оператор Системи розподілу (Обленерго). Оскільки це питання безпосередньо стосується споживачів, розглянемо його більш детально. 

До 1 грудня 2018 року всі Обленерго повинні бути розділені на дві незалежні компанії – на Оператора систем розподілу (транспортування електроенергії по мережах) та Постачальника електричної енергії (продаж електроенергії як товару). 

За планами НКРЕКП, 1 грудня 2018 роки відбудеться «великий вибух» – всі 17 мільйонів споживачів електроенергії України одночасно приєднаються до типових договорів на розподіл електричної енергії (транспортування електроенергії місцевими мережами). Приєднання здійснюватиметься на умовах старих договорів на постачання електроенергії в технічній частині. Тобто приєднана потужність, категорія струмоприймачів, рівень надійності і т.д залишаються такими ж, як були в старому договорі. Приєднання планується здійснювати через подачу споживачем заявки на приєднання до типового договору або ж автоматично, при оплаті першого платежу за таким договором. Оплату за транспортування електроенергії оператору Системи розподілу споживач може здійснювати як самостійно за своїм договором, а також через постачальника. 

На перших етапах, в рамках договору на надання послуг Оператора системи розподілу буде також надаватися послуга комерційного обліку. У Кодексі комерційного обліку передбачено, що споживач має право вільно обирати собі постачальника послуг комерційного обліку. Однак, оскільки на сьогоднішній день інших постачальників послуг комерційного обліку не існує, то і вибирати недоводиться. 

Що стосується постачання (продажу) електроенергії, то на цьому ринку будуть працювати Постачальники електроенергії споживачу на принципах конкуренції, Постачальник універсальних послуг і Постачальник «останньої надії». Постачальники електроенергії споживачу будуть працювати на основі ліцензії, і продавати електроенергію за вільними цінами відповідно до договору на постачання. Постачальники електроенергії споживачу і будуть уособлювати конкуренцію на новому ринку. 

Постачальник універсальних послуг буде поставляти електроенергію побутовим і малим непобутових споживачів. (Малі непобутові споживачі – суб’єкти малого бізнесу, електроустановки якого підключені до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ.). Постачальник універсальних послуг буде продавати електроенергію за єдиною ціною, встановленою відповідно до законодавства порядку, яка буде включати витрати на покупку електроенергії на ринку і тарифи на послуги постачальника універсальних послуг, оператора системи передачі, оператора системи розподілу і постачальника послуг комерційного обліку. 

Постачальник «останньої надії» надає послуги поставки електроенергії споживачу в разі банкрутства або ліквідації попереднього постачальника, у разі завершення терміну ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії попереднього постачальника або якщо споживач сам не обрав собі постачальника. Завдання Постачальника «останньої надії» «підхопити» споживача в разі будь-яких проблем з постачальником або з самим споживачем, але тільки на термін не більше 90 днів. За цей термін споживач повинен вирішити питання постачання електроенергії або буде відключений. Тарифи для таких постачальників також встановлюються відповідно до законодавства. 

Якщо ви не потрапляєте в категорію побутового або малого непобутового споживача, а також не плануєте потрапити до постачальника «останньої надії», то вже сьогодні Вам необхідно задуматися про пошук Постачальника електроенергії споживачу на конкурентній основі. 

Ми готові до співпраці з усіма клієнтами на взаємовигідній основі.

Інформація щодо отримання кодів EIC 

19.04.2018 вступив в дію Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений Постановою НКРЕКП №311 від 14.03.2018. 

На виконання положень Кодексу просимо звертатись до Місцевого органу видачі кодів EIC ENTSO-E, який функціонує на базі ДП “Енергоринок”, для отримання енергетичних ідентифікаційних кодів ЕІС для суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії, а саме: 

– на виконання п. 5.1. розділу ХІІІ Кодексу виробникам електричної енергії, Оператору системи передачі та Операторам системи розподілу необхідно отримати коди ЕІС ідентифікації як суб’єктам ринку (Х – коди); 

– на виконання п. 5.2. розділу ХІІІ Кодексу виробникам електричної енергії необхідно отримати коди ЕІС для ідентифікації всіх одиниць генерації (W – коди), пов’язаних точок комерційного обліку та точок комерційного обліку на комерційній межі (Z – коди); 

– на виконання п. 5.3. розділу ХІІІ Кодексу Оператору системи передачі та Операторам системи розподілу необхідно отримати коди ЕІС для точок комерційного обліку споживачів (Z – коди). Роз’яснення ДП “НЕК “Укренерго” щодо присвоєння кодів EIC знаходиться за посиланням. Приклади надання інформації для отримання кодів EIC знаходяться за посиланням.

Роз’яснення ДП “НЕК “Укренерго” щодо присвоєння кодів EIC знаходиться за посиланням. Приклади надання інформації для отримання кодів EIC знаходяться за посиланням. 

СПІВПРАЦЯ

НАШІ ПОСЛУГИ 

ТА СЕРВІСИ 

Для визначення економічної доцільності співпраці Вашого підприємства з ТОВ «ЄНЕР ДЖИ», просимо Вас заповнити Опитувальний лист, або надати нам дані про споживання електроенергії Вашим підприємством з погодинним періодом інтеграції (кВт ∙ год). 

1. При укладанні договору на постачання електроенергії, тарифи обумовлюються в індивідуальному порядку з споживачами. Ціна за 1 КВт*год буде нижче, ніж у інших постачальників електричної енергії .

2. Умови оплати тарифних планів визначаються в процесі укладення договору..Оплата за замовлений обсяг електроенергії здійснюється поетапно за погодженням Сторін. 

3.Важливо,що підприємство-споживач не обмежується в споживанні електроенергії, таким чином, замовник може використовувати ту кількість електричної енергії, яка йому необхідна. 

4.Підприємство-споживач не розриває договір з АК Обленерго ,так як, обленерго є організацією, що транспортує електроенергію по своїх мережах. 

5.Гарною новиною є те, що можливі варіанти відсунення терміну платежу за споживчу електроенергію.Також у договорі відсутні штрафи та санкції за те, що підприємство спожило більше або менше електроенергії, ніж планувало. 

Крок 1. Споживач заповнює “Лист-Заяву” приєднання до договору про постачання електричної енергії та надсилає заяву за адресою en@ener-gy.kh.ua або зателефонувати за номером +380577572473. 

Крок 2. Заява розглядається на протязі одного робочого дня. Після проведення розрахунків і детального аналізу, ми пропонуємо споживачу Комерційну пропозицію. 

Крок 3. Спільно з споживачем ми підготуємо всі необхідні документи для зміни постачальника електроенергії. Після погодження всіх кроків, ми надаємо проект Договору про постачання електричної енергії. Ознайомитись з Договором тут ...


Ми також допоможемо: 

1) повідомити ОСР (оператора системи розподілу) (обленерго) про перехід до іншого енергопостачальника; 

2) здійснити розрахунок з попереднім енергопостачальником (обленерго або іншого постачальника); 

3) призупинити діючий Договір з попереднім енергопостачальником (обленерго або з іншим постачальником) в частині постачання активної електричної енергії. У разі виникнення питань або непорозумінь, звертайтесь за телефоном +380577572473. 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Загальне законодавство

Контакти

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕР ДЖИ"

Директор: Безсалов Андрій Сергійович, діє на підставі Статуту

 Код за ЄДРПОУ: 43289667 Україна, 61166, Харківська область, місто Харків, вулиця Бакуліна, будинок 13, офіс 4 

IBAN UA163518230000026008300022129 у Філії Харківське обласне управління АТ Ощадбанк м. Харків 

ІПН: 432896620305 

Витяг: №1920304500485 з реєстру платників ПДВ

 Телефон: +380577572473 

Адреса електронної пошти: en@ener-gy.kh.ua

Веб сторінка: ener-gy.kh.ua 

Режим роботи: Понеділок – П’ятниця з 9:00 до 18:00 перерва з 13:00 до 14:00 Субота, Неділя вихідні 

Отримані звернення, скарги, претензії та повідомлення споживачів розглядаються у порядку та строки, встановлені Правилами користування електричною енергією і чинним законодавством України.